เครื่องมือช่าง

SATA : เครื่องมือช่าง

ค้อนยูรีเทน ไร้แรงสะท้อน SATA ขนาด 35, 45, 55, 65 มม.

SATA : เครื่องมือช่าง

ค้อนหัวพลาสติก ด้ามไม้ SATA ขนาด 22, 28, 35, 45, 60 มม.

SATA : เครื่องมือช่าง

ค้อนช่าง ด้ามไม้ SATA ขนาด 200 , 300 , 400 , 500 กรัม

SATA : เครื่องมือช่าง

ค้อนหัวกลม ด้ามไม้ SATA ขนาด 16 , 24 , 32 ออนซ์

SATA : เครื่องมือช่าง

ค้อนหัวกลม SATA ขนาด 16 , 24 , 32 ออนซ์

SATA : เครื่องมือช่าง

ค้อนหัวหงอน ด้ามไม้ SATA ขนาด 13 , 16 , 20 ออนซ์

SATA : เครื่องมือช่าง

ค้อนหัวหงอน SATA ขนาด 16 และ 24 ออนซ์

SATA : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ชุดดอกต๊าปเกลียว 5 ชิ้น SATA ขนาด 2.5-8.0 มม.

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมหนีบแหวนหัวโค้ง SATA ขนาด 7 นิ้ว

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมหนีบแหวนปากตรง SATA ขนาด 7 นิ้ว

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมถ่างแหวนปากโค้ง SATA ขนาด 7 นิ้ว

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมถ่างแหวนปากตรง SATA ขนาด 7 นิ้ว

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคปากตรง SATA ขนาด 7 และ 10 นิ้ว

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคปากโค้ง SATA ขนาด 10 นิ้ว

SATA : เครื่องมือช่าง

กรรไกรตัดเหล็กเส้น SATA มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 8-36 นิ้ว

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมคอม้าชุบโครเมี่ยม SATA ขนาด 8 และ 10 นิ้ว ANSI B107.23M DIN 5231

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมปากจิ้งจกหุ้มฉนวน 1000 โวลต์ SATA ขนาด 7 นิ้ว ANSI B107.20M DIN 5244

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมปากเฉียงหุ้มฉนวน 1000 โวลต์ ขนาด 6 นิ้ว ANSI B107.11M DIN 5238

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมปากแหลมหุ้มฉนวน 1000 โวลต์ ขนาด 6 นิ้ว ANSI B107.13M DIN 5236

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมผ่อนแรงปากจิ้งจก SATA ขนาด 8 นิ้ว ANSI B107.20M DIN 5244

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมผ่อนแรงปากเฉียง SATA ขนาด 6, 7, 8 นิ้ว ANSI B107.20M DIN 5244

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมผ่อนแรงปากเฉียง SATA ขนาด 7, 8 นิ้ว ANSI B107.11M DIN 5238

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมปากเฉียง SATA ขนาด 5, 6, 7 นิ้ว ANSI B107.11M DIN 5238

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมผ่อนแรงปากแหลม SATA ขนาด 8 นิ้ว ANSI B107.13M DIN 5236

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมปากแหลม SATA ขนาด 6 และ 8 นิ้ว ANSI B107.13M DIN 5236

SATA : เครื่องมือช่าง

ประแจเลื่อนด้ามพลาสติก ANSI B107.8M DIN3117 มีหลายขนาดให้เลือก

SATA : เครื่องมือช่าง

ประแจเลื่อน ANSI B107.8M DIN3117 มีหลายขนาดให้เลือก