ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

SATA : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจแหวนผ่า 3 ชิ้น (METRIC) ประกอบด้วยขนาด 9-17 มม

SATA : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจปากตาย 13 ชิ้น (METRIC) ประกอบด้วยขนาด 6-32 มม

SATA : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจปากตาย 7 ชิ้น (METRIC) ประกอบด้วยขนาด 6-21 มม

SATA : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจปากตาย 7 ชิ้น (METRIC) ประกอบด้วยขนาด 8-24 มม

SATA : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจแหวน 11 ชิ้น (METRIC) 94609028 ประกอบด้วยขนาด 8-27 มม

SATA : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจแหวน 7 ชิ้น (METRIC) 94609072 ประกอบด้วยขนาด 8-24 มม

SATA : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 23 ชิ้น (METRIC) ประกอบด้วยขนาด 6-32 มม

SATA : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 14 ชิ้น (METRIC) ประกอบด้วยขนาด 10-32 มม

SATA : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 14 ชิ้น (METRIC) ประกอบด้วยขนาด 8-24 มม

SATA : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 11 ชิ้น (METRIC) ประกอบด้วยขนาด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24 มม.

SATA : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 7 ชิ้น (METRIC)

SATA : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 14 ชิ้น (S.A.E.) ประกอบด้วยขนาด 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.1/8", 1.1/4"

SATA : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 7 ชิ้น (METRIC) ประกอบด้วยขนาด 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21 มม.

SATA : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 6 ชิ้น (S.A.E.) ประกอบด้วยขนาด 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"

SATA : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจแหวนเกียร์ข้างปากตาย ปรับซ้ายขวา 6 ชิ้น ประกอบด้วยขนาด 10, 12, 13, 14, 17, 19 มม.

SATA : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจแหวนเกียร์ข้างปากตาย 7 ชิ้น ประกอบด้วยขนาด 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21 มม.

SATA : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจแหวนเกียร์ข้างปากตาย 8 ชิ้น ประกอบด้วยขนาด 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 มม.

SATA : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจแหวนเกียร์ข้างปากตาย 3 ชิ้น ประกอบด้วยขนาด 10, 14, 17 มม.

SATA : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประแจแหวนเกียร์ปรับซ้ายขวาข้างปากตาย มีขนาดตั้งแต่ 8-19 มม.DOUBLE RATCHETING - COMBINATION

SATA : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประแจแหวนเกียร์ข้างปากตาย มีขนาดตั้งแต่ 8-25 มม.DOUBLE RATCHETING - COMBINATION