ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

TEKIRO

ประแจแหวนชุด 6-24 มม. (8 ตัว)

TEKIRO

ประแจปากตายชุด 6-24 มม. (8 ตัว)

TEKIRO

ประแจแหวนข้างปากตายชุด 8-32 มม. (14 ตัว)

TEKIRO

ประแจแหวนตัวเดี่ยว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 32 มม.

TEKIRO

ประแจปากตายตัวเดี่ยว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 28 มม.

TEKIRO

ประแจแหวนข้างปากตายตัวเดี่ยว (ขนาดใหญ่ JUMBO) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 35 - 46 มม.

TEKIRO

ประแจแหวนข้างปากตายตัวเดี่ยว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 29 มม.