ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

TEKIRO

ประแจแอลหกเหลี่ยมชุดยาว 2.0-10 มม. (8 ตัว)

TEKIRO

ประแจแอลหกเหลี่ยมชุดสั้น 2.0-10 มม. (8 ตัว)