ประแจทดปอนด์

UNIOR : ประแจขันปอนด์ ประแจทอร์ค ประแจวัดแรงบิด

ทดแรงอัตราส่วน 5:1 สามารถทดกำลังเพื่อขันเข้าและออก