คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

WHOLLY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมย้ำหางปลาเปลือย ขนาด 365 มม. Hand Crimping Tool Crimping range 5.5-50 mm²