เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง งานอุตสาหกรรม (น้ำร้อน-น้ำเย็น)

LAVOR : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 200 บาร์ รุ่นสำหรับการใช้งานระดับอุตสาหกรรม (น้ำเย็น-น้ำร้อน) ปริมาณน้ำ 900 ลิตร/ชั่วโมง ความร้อน 40-140 องศาเซลเซียส

LAVOR : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 110 บาร์ รุ่นสำหรับการใช้งานระดับอุตสาหกรรม (น้ำเย็น-น้ำร้อน) ปริมาณน้ำ 660 ลิตร/ชั่วโมง ความร้อน 40-140 องศาเซลเซียส

LAVOR : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 180 บาร์ รุ่นสำหรับการใช้งานระดับอุตสาหกรรม (น้ำเย็น-น้ำร้อน) ปริมาณน้ำ 780 ลิตร/ชั่วโมง ความร้อน 40-140 องศาเซลเซียส

LAVOR : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 120 บาร์ รุ่นสำหรับการใช้งานระดับอุตสาหกรรม (น้ำเย็น-น้ำร้อน) ปริมาณน้ำ 660 ลิตร/ชั่วโมง ความร้อน 40-140 องศาเซลเซียส

LAVOR : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 150 บาร์ รุ่นสำหรับการใช้งานระดับอุตสาหกรรม (น้ำเย็น-น้ำร้อน) ปริมาณน้ำ 570 ลิตร/ชั่วโมง ความร้อน 40-90 องศาเซลเซียส

KARCHER : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

Karcher เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น HDS 6/14C ( 30-140 Bar ) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 3 เฟส แบบใช้น้ำร้อนมีถังแยกต่างหาก มีโหมดประหยัดพลังงาน (Eco mode) และมีการใช้งานทำได้โดยกดเพียงปุ่มเดียว มีถัง ปืนฉีดน้ำแบบกดเบาแรง ควบคุมแรงดันน้ำ/อัตราการไหลของน้ำได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

KARCHER : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

Karcher เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น HDS 8/17C ( 30-170Bar ) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 3 เฟส แบบใช้น้ำร้อนมีถังแยกต่างหาก มีโหมดประหยัดพลังงาน (Eco mode) และมีการใช้งานทำได้โดยกดเพียงปุ่มเดียว มีถัง ปืนฉีดน้ำแบบกดเบาแรง ควบคุมแรงดันน้ำ/อัตราการไหลของน้ำได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

ZINSANO : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสุด 200 บาร์ อุณหภูมิ 140 องศา รุ่น HYPER L