แบรนด์ MATADOR

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจถอดไส้กรองแบบเฟือง มีให้เลือก 3 ขนาด

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจขันกันแคร้งน้ำมันเครื่อง ขนาด 8 x 10

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจขันกันแคร้งน้ำมันเครื่อง ขนาด 14 x 17 และ 14 x 13

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจขันกันแคร้งน้ำมันเครื่อง ขนาด มาตรฐานสากล

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจขันกันแคร้งน้ำมันเครื่อง ขนาด มาตรฐานสากล

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจขันกันแคร้งน้ำมันเครื่อง ขนาด มาตรฐานสากล

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจขันกันแคร้งน้ำมันเครื่อง ขนาด 17 x 19

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจตะขอ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 12 - 14 ถึง 98 - 105 มม.

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจแหวนหัวเดี่ยวสวมแป๊บ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1 - 3 นิ้ว

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจแหวนทุบ มีขนาดให้เลือดตั้งแต่ 1 - 2.5/16 นิ้ว

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยม หัว 6 แฉก มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ M4 - M20

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยม หัว 12 แฉก มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ M8 - M14

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยม หัวท๊อกซ์ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ TX45 - TX60

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยมด้ามจับตัวที มีขนาดให้เลือกตังแต่ 2 - 12 มม.

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมสีขาวยาวหัวบอล 11 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 1/16 - 1/2 นิ้ว

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมสีขาวยาวหัวบอล 9 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 1/16 - 3/8 นิ้ว

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมสีขาวยาวหัวบอล 10 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 12 มม.

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมสีขาวยาวหัวบอล 8 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 10 มม.

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยม 8 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 1/8 - 1/2 นิ้ว

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยม 7 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 1/8 - 3/8 นิ้ว

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยม 10 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 12 มม.

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยม 9 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 10 มม.

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยม 12 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่1/16 - 5/8 นิ้ว

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยม 10 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่1/16 - 1/2 นิ้ว

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยม 10 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 1/16 - 3/8 นิ้ว

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยม 8 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 1/16 - 1/4 นิ้ว

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยม 12 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 17 มม.

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยม 10 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 12 มม.

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยม 10 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 10 มม.

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยม 8 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 6 มม.

MATADOR : เครื่องมือช่าง

บล็อกขันหัวเทียนรถเปอร์โย ขนาด 20.8 มม.