เครื่องมือช่าง

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจถอดไส้กรองแบบเฟือง มีให้เลือก 3 ขนาด

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจตะขอ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 12 - 14 ถึง 98 - 105 มม.

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจแหวนทุบ มีขนาดให้เลือดตั้งแต่ 1 - 2.5/16 นิ้ว

MATADOR : เครื่องมือช่าง

บล็อกขันหัวเทียนรถเปอร์โย ขนาด 20.8 มม.