ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจขันกันแคร้งน้ำมันเครื่อง ขนาด 8 x 10

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจขันกันแคร้งน้ำมันเครื่อง ขนาด 14 x 17 และ 14 x 13

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจขันกันแคร้งน้ำมันเครื่อง ขนาด มาตรฐานสากล

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจขันกันแคร้งน้ำมันเครื่อง ขนาด มาตรฐานสากล

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจขันกันแคร้งน้ำมันเครื่อง ขนาด มาตรฐานสากล

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจขันกันแคร้งน้ำมันเครื่อง ขนาด 17 x 19

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจแหวนหัวเดี่ยวสวมแป๊บ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1 - 3 นิ้ว