แบรนด์ MARVEL

MARVEL : เครื่องมือช่าง

มีดช่างไฟฟ้า MEK-70

MARVEL : เครื่องมือช่าง

มีดช่างไฟฟ้า MEK-60

MARVEL : เครื่องมือช่าง

มีดช่างไฟฟ้า MEK-50

MARVEL : เครื่องมือช่าง

คีมตัดสายเคเบิ้ล ME-60

MARVEL : เครื่องมือช่าง

คีมตัดสายเคเบิ้ล ME-38

MARVEL : เครื่องมือช่าง

คีมตัดสายเคเบิ้ล ME-22C

MARVEL : เครื่องมือช่าง

คีมตัดสายเคเบิ้ล ME-22

MARVEL : เครื่องมือช่าง

คีมตัดโลหะ ME-500

MARVEL : เครื่องมือช่าง

คีมตัดโลหะ ME-250

MARVEL : เครื่องมือช่าง

คีมตัดโลหะ ME-150

MARVEL : เครื่องมือช่าง

คีมตัดโลหะ ME-80

MARVEL : เครื่องมือช่าง

คีมตัดสายเคเบิ้ล ด้ามหุ้มยาง ME-250S Fiber reinforced plastic handles show no breakdown of insulation in tests to 50,000V. Blades of forged special tool steel, heat treated

MARVEL : เครื่องมือช่าง

คีมตัดสายเคเบิ้ล ด้ามหุ้มยาง ME-150S Fiber reinforced plastic handles show no breakdown of insulation in tests to 50,000V. Blades of forged special tool steel, heat treated

MARVEL : เครื่องมือช่าง

คีมตัดลวดสลิง MI-200 For Steel Wire Rope, Mild Steel Rod V-shaped blade profile for easy cutting of steel wire and rope without fraying. Double heart-treated drop-forged blades from special tool steel

MARVEL : เครื่องมือช่าง

คีมตัดลวดสลิง MI-100 For Steel Wire Rope, Mild Steel Rod V-shaped blade profile for easy cutting of steel wire and rope without fraying. Double heart-treated drop-forged blades from special tool steel

MARVEL : เครื่องมือช่าง

คีมตัดลวดสลิง MI-60 For Steel Wire Rope, Mild Steel Rod V-shaped blade profile for easy cutting of steel wire and rope without fraying. Double heart-treated drop-forged blades from special tool steel

MARVEL : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมตัด ปอก ย้ำ สายไฟ ด้ามหุ้มยาง ขนาด 230 มม.

MARVEL : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมปอกสายโอโตเมติก ด้ามหุ้มยาง มีให้เลือก 4 รุ่น

MARVEL : เครื่องมือช่าง

กรรไกรอเนกประสงค์ ขนาด 205 มม. For Molding Small Copper Cable Hose Tree Branches Rope etc.

MARVEL : เครื่องมือช่าง

กรรไกรอเนกประสงค์ ขนาด 205 มม. For Molding Small Copper Cable Hose Tree Branches Rope etc.

MARVEL : เครื่องมือช่าง

กรรไกรตัดโลหะ ขนาด 195 มม. For Aluminium Sheet, Molding, Small Copper Cable, Hose

MARVEL : เครื่องมือช่าง

มีดช่างไฟฟ้า ความยาวใบมีด 80 มม.

MARVEL : เครื่องมือช่าง

มีดช่างไฟฟ้า ความยาวใบมีด 80 มม.

MARVEL : เครื่องมือช่าง

มีดช่างไฟฟ้า ความยาวใบมีด 70 มม.

MARVEL : เครื่องมือช่าง

คีมตัดสายไฟ ด้ามหุ้มยาง ขนาด 585 มม.

MARVEL : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมย้ำหางปลา ด้ามหุ้มยาง ขนาด 244 มม.

MARVEL : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมย้ำหางปลา ด้ามหุ้มยาง ขนาด 183 มม.

MARVEL : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมย้ำหางปลา ด้ามหุ้มยาง ขนาด 240 มม. มีให้เลือก 2 รุ่น

MARVEL : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมย้าหางปลาเปลือย หัวตัวยูแบบผ่อนแรง ด้ามหุ้มยาง มีให้เลือก 5 รุ่น

MARVEL : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมย้าหางปลาเปลือย หัวตัวยูแบบผ่อนแรง ด้ามหุ้มยาง มีให้เลือก 2 รุ่น