ประแจขันปอนด์ ประแจทอร์ค ประแจวัดแรงบิด

WERA : ประแจขันปอนด์ ประแจทอร์ค ประแจวัดแรงบิด

ประแจขันปอนด์ Square Drive 3/4" (พร้อมใบ CERTIFICATE) ADJUSTABLE TORQUE WRENCHES