ประแจขันปอนด์ ประแจทอร์ค ประแจวัดแรงบิด

WERA : ประแจขันปอนด์ ประแจทอร์ค ประแจวัดแรงบิด

ประแจขันปอนด์ (พร้อมใบ CERTIFICATE) ADJUSTABLE TORQUE WRENCHES มีให้เลือก 2 รุ่น