ล้อวัดระยะ

HOBAYASHI : ตลับเมตร ล้อวัดระยะ วัดระยะเลเซอร์

ล้อวัดระยะ HOB-HM-150, HOB-HM-300 Measuring Wheel

HOBAYASHI : ตลับเมตร ล้อวัดระยะ วัดระยะเลเซอร์

ล้อวัดระยะ HOB-HM-06T, HOB-HM-12T Measuring Wheel

HOBAYASHI : ตลับเมตร ล้อวัดระยะ วัดระยะเลเซอร์

Measuring Wheel คุณสมบัติพิเศษ เมื่อไม่มีการใช้งานภายในเวลา 5 นาที หน้าจอแสดงผลจะดับลงและสามารถบันทึกหน่วยความจำได้