แบรนด์ CLEVITE

CLEVITE : เครื่องมือวัดละเอียด

พลาสติกเกจวัดเคลียเรนซ์ CLEVITE