แบรนด์ SOLAR

SOLAR : เครื่องมือเวิร์คช็อป

แม่เหล็กแท่นเจียร แบบสี่เหลี่ยม Rectangular Chucks

SOLAR : เครื่องมือเวิร์คช็อป

ด้ามกลิ้งลาย Knupling Tool Holding มีให้เลือก 4 รุ่น

SOLAR : เครื่องมือวัดละเอียด

แท่นวัดฉาก Angle Plate มีให้เลือก 3 ขนาด