เครื่องมือวัดละเอียด

SOLAR : เครื่องมือวัดละเอียด

แท่นวัดฉาก Angle Plate มีให้เลือก 3 ขนาด