ประแจขันปอนด์ ประแจทอล์ค ประแจวัดแรงบิด

CDI : ประแจขันปอนด์ ประแจทอร์ค ประแจวัดแรงบิด

ประแจปอนด์ ชนิดตั้งปอนด์ Torque Wrenches - Click Type มีให้เลือก 9 ขนาด