ดอกสว่านคาร์ไบท์ Q-COAT

SWISS+TECH : ดอกเจียรคาร์ไบท์ เอ็นมิล / ดอกสว่าน ค

ดอกสว่านก้านกลมคาร์ไบด์ เจาะเหล็ก ขนาดตั้งแต่ 3.0 - 16.0 มม. Solid Carbide Q-Coat Drill