ปั้มลม

POLO : ปั๊มลม

กำลังมอเตอร์ 750x3 , 1x3 HP ควมจุถังลม 100 ลิตร

POLO : ปั๊มลม

กำลังมอเตอร์ 1100 W, 1.5 HP ความจุถังลม 50 ลิตร

POLO : ปั๊มลม

ปั๊มลมออยล์ฟรี 1.5 แรงม้า 2 หัว

POLO : ปั๊มลม

กำลังมอเตอร์ 550 W, 0.75 HP ความจุถังลม 24 ลิตร

POLO : ปั๊มลม

กำลังมอเตอร์ 750 W, 1 HP ความจุถังลม 24 ลิตร

POLO : ปั๊มลม

ปั๊มลมออยล์ฟรี 2HP 50L กำลังมอเตอร์ 1500 W, 2 HP ความจุถังลม 50 ลิตร