ดอกต๊าปเครื่องเกลียวสว่าน / แมชชีนต๊าปเกลียวสว่าน เกรดไฮสปีดโคบัลท์

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป VKMBFUNF Series

ดอกต๊าปเครื่องเกลียวสว่านโคบอลไฮสปีด (สีดำ) Unified Coarse Thread (UNF) HSS-E Machine Taps-Spiral Flute Taps (Black Oxide) JIS B4430

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป VKMBFUNC Series

ดอกต๊าปเครื่องเกลียวสว่านโคบอลไฮสปีด (สีดำ) Unified Coarse Thread (UNC) HSS-E Machine Taps-Spiral Flute Taps (Black Oxide) JIS B4430

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป VKMBFBSW Series

ดอกต๊าปเครื่องเกลียวสว่านโคบอลไฮสปีด (สีดำ) HSS-E Machine Taps-Spiral Flute Taps (Black Oxide) JIS B4430

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป VKMBFMM Series

ดอกต๊าปเครื่องเกลียวสว่านโคบอลไฮสปีด สีดำ โคบอล HSS-E Machine Taps-Spiral Flute Taps (Black Oxide) JIS B4430

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป VKMWFNPT Series

ดอกต๊าปเครื่องเกลียวสว่านโคบอลไฮสปีด (สีขาว) HSS-E Machine Taps-Spiral Flute Taps (Bright Finish) JIS B4430

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป VKMWFBSPT Series

HSS-E Machine Taps-Spiral Flute Taps (Bright Finish) JIS B4430

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป VKMWFBSPF Series

ดอกต๊าปเครื่องเกลียวสว่านโคบอลไฮสปีด (สีขาว)/BSPF HSS-E Machine Taps-Spiral Flute Taps (Bright Finish) JIS B4430

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป VKMWFUNF Series

HSS-E Machine Taps-Spiral Flute Taps (Bright Finish) JIS B4430

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป VKMWFUNC Series

ดอกต๊าปเครื่องเกลียวสว่านโคบอลไฮสปีด (สีขาว) HSS-E Machine Taps-Spiral Flute Taps (Bright Finish) JIS B4430

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป VKMWFMM Series

ดอกต๊าปเครื่องเกลียวสว่านโคบอล (สีขาว) /มม. HSS-E Machine Taps-Spiral Flute Taps (Bright Finish) JIS B4430

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป VKMWFBSW Series

ดอกต๊าปเครื่องเกลียวสว่านโคบอลไฮสปีด (สีขาว) Whitworth Thread HSS-E Machine Taps-Spiral Flute Taps (Bright Finish) JIS B4430

GOLIATH ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

แมชชีนต๊าปเกลียวสว่าน (มิล) เกรดไฮสปีดโคบัลท์ SPRIAL FLUTE (ต๊าปรูตัน)

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

HSS-E Combined Machine Taps

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

HSS-E Combined Machine Taps

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

HSS-E Machine Taps-Spiral Flute Taps (Bright Finish) JIS B4430

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

HSS-E Machine Taps-Spiral Flute Taps (Bright Finish) JIS B4430