ดายต๊าปหกเหลี่ยม

OSBORN : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดายหกเหลี่ยมทำเกลียวนอก - เหล็กไฮสปีด METRIC COARSE