ด้ามต๊าป

GROZ

ด้ามจับดอกต๊าป แบบมือจับตัว "T"(แบบธรรมดา) GROZ กรอซ

GROZ

ด้ามจับดอกต๊าป แบบหัวก๊อกแก๊ก GROZ กรอซ

GROZ

ด้ามต๊าปตัวผู้ แบบปรับเลื่อนได้ - ทรงยาว GROZ กรอซ

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

Adjustable Tap Wrenches DIN 1814 STEEL

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

Adjustable Tap Wrenches DIN 1814 Zinc die cast

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

Tap Holder with Ratchet for right-and left-hand-turn all steel quality

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ด้ามต๊าปตัวผู้ KTW มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/16 - 1/2 ถึง 3/8 - 1 นิ้ว

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ด้ามต๊าปกลม KDS มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1 - 2 นิ้ว