ดอกต๊าปมือไฮสปีด

GOLIATH ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าปมือ เกลียว NPT เกรดไฮสปีด HSS

GOLIATH ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าปมือเกลียว BSW เกรดไฮสปีด HSS

GOLIATH ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าปมือเกลียว BSPT เกรดไฮสปีด HSS

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าปมือไฮสปีด HHS-G Hand Taps Taper Pipe Thread PT (BSPS/Rp) (Chamfer : Plug Style)

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าปมือไฮสปีด HHS-G Hand Taps Taper Pipe Thread PT (BSPS/Rp) (Chamfer : Plug Style)

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าปมือไฮสปีด HHS-G Hand Taps Straight Pipe Thread PS (BSPS/Rp) (Chamfer : Plug Style)

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าปมือไฮสปีด HHS-G Hand Taps Straight Pipe Thread NPS (Chamfer : Plug Style)

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าป เกลียว มิล HMP (PLUG) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ M3 - M24

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าป เกลียว BSW (PLUG) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 9/16 นิ้ว

OSBORN

ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีด HSS HAND TAP (WARWICK)

OSBORN

ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีด HSS HAND TAP (WARWICK) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/8 - 2 นิ้ว

OSBORN

ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีด HSS HAND TAP (WARWICK)

OSBORN

ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีด HSS HAND TAP (WARWICK)

WARRIOR : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าป (หุน) ตราคนป่า NC, NS THREAD TAPS

WARRIOR : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าป (หุน) ตราคนป่า BSF THREAD TAPS

WARRIOR : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าป (หุน) ตราคนป่า NF THREAD TAPS

WARRIOR : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าป (หุน) ตราคนป่า NPT THREAD TAPS

WARRIOR : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าป (หุน) ตราคนป่า BSPF, BSPT THREAD TAPS

WARRIOR : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าป (หุน) ตราคนป่า BSW THREAD TAPS

WARRIOR

ดอกต๊าป (มิล) ตราคนป่า (MM) METRIC THREAD TAPS