คัตเตอร์กัดหยาบ เกรดไฮสปีดโคบัลท์

OSBORN : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

คัตเตอร์กัดหยาบ-โคบัลท์ RIPPING CUTTER - KNUCKLE FORM, STANDARD LENGTH มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 2 นิ้ว มม.

OSBORN : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

คัตเตอร์กัดหยาบ-โคบัลท์ RIPPING CUTTER - KNUCKLE FORM, STANDARD LENGTH มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/4 - 2 นิ้ว มม.

OSBORN : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

คัตเตอร์กัดหยาบ-โคบัลท์ RIPPING CUTTER - KNUCKLE FORM, STANDARD LENGTH มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6.00 - 50.00 มม.

OSBORN : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

คัตเตอร์กัดหยาบ-โคบัลท์แบบยาว RIPPING CUTTER - KNUCKLE FORM, STANDARD LENGTH มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 10.00 - 40.00 มม.