ต๊าปชุดถอนเกลียวซ้าย

SATA : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ชุดดอกต๊าปเกลียว 5 ชิ้น SATA ขนาด 2.5-8.0 มม.

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ต๊าปถอนเกลียวซ้าย KSE Screw Extrators