แบรนด์ NACHI

NACHI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ต๊าปเกลียวแบบรีดเกลียวเคลือบ TiCN TAFLET T-TF

NACHI : ดอกเจียรคาร์ไบท์ เอ็นมิล / ดอกสว่าน คาร์ไบ

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 4 ฟัน เคลือบ TiAlN GS-MILL SERIES END MILL 4 FLUTES