แบรนด์ DONGCHENG

New

DONGCHENG : เครื่องมือไฟฟ้า

DCKIT02A ชุดสว่านไขควงไร้สาย Li-ion (DCJZ10-10) และ เลื่อยอเนกประสงค์ไร้สาย (DCJF15)

New

DONGCHENG : เครื่องมือไฟฟ้า

DCKIT01A ชุดสว่านไขควงไร้สาย Li-ion (DCJZ10-10) และ ไขควงกระแทกไร้สาย Li-ion (DCPL02-8)

New

DONGCHENG : เครื่องมือไฟฟ้า

DZJ04-13 สว่านกระแทก 4 หุน SET กำลังไฟเข้า 500 วัตต์ ความเร็วรอบ 0-2600 รอบ/นาที

New

DONGCHENG : เครื่องมือไฟฟ้า

DMY02-185 เลื่อยวงเดือน 7 นิ้ว กำลังไฟเข้า 1100 วัตต์ ความเร็วรอบ 0-5600 รอบ/นาที

New

DONGCHENG : เครื่องมือไฟฟ้า

DJG02-355 แท่นไฟเบอร์ 14 นิ้ว กำลังไฟเข้า 2000 วัตต์ ความเร็วรอบ 0-3800 รอบ/นาที

New

DONGCHENG : เครื่องมือไฟฟ้า

DSM10-100 เครื่องเจียร์ 4 นิ้ว กำลังไฟเข้า 1020 วัตต์ ความเร็วรอบ 0-13000 รอบ/นาที

New

DONGCHENG : เครื่องมือไฟฟ้า

DSM06-100 เครื่องเจียร์ 4 นิ้ว กำลังไฟเข้า 800 วัตต์ ความเร็วรอบ 0-9000 รอบ/นาที

New

DONGCHENG : เครื่องมือไฟฟ้า

DSM05-100B เครื่องเจียร์ 4 นิ้ว กำลังไฟเข้า 850 วัตต์ ความเร็วรอบ 0-13000 รอบ/นาที

New

DONGCHENG : เครื่องมือไฟฟ้า

DSM03-100A เครื่องเจียร์ 4 นิ้ว กำลังไฟเข้า 710 วัตต์ ความเร็วรอบ 0-13000 รอบ/นาที

New

DONGCHENG : เครื่องมือไฟฟ้า

DJZ02-13 สว่านไฟฟ้า 4 หุนกำลังไฟเข้า 500 วัตต์ ความเร็วรอบ 0-1200 รอบ/นาที

New

DONGCHENG : เครื่องมือไฟฟ้า

DJZ06-13 สว่านไฟฟ้า 4 หุน กำลังไฟเข้า 710 วัตต์ ความเร็วรอบ 0-2800 รอบ/นาที

New

DONGCHENG : เครื่องมือไฟฟ้า

DJZ05-10A (Keyless) สว่านไฟฟ้า 3 หุน กำลังไฟเข้า 500 วัตต์ ความเร็วรอบ 0-2600 รอบ/นาที

New

DONGCHENG : เครื่องมือไฟฟ้า

DJZ10A สว่านไฟฟ้า 3 หุน กำลังไฟเข้า 300 วัตต์ ความเร็วรอบ 0-3000 รอบ/นาที

New

DONGCHENG : เครื่องมือไฟฟ้า

DJZ02-6A สว่านไฟฟ้า 2 หุน กำลังไฟเข้า 230 วัตต์ ความเร็วรอบ 0-3800 รอบ/นาที