เข็มขัดหนัง

KENNEDY : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

เข็มขัดหนัง HEAVY DUTY BELT OIL TAN ขนาด 1170 x 50 มม.

KENNEDY : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

เข็มขัดหนัง มีขนาดให้เลือก 1170 x 50 และ 1170 x 40 มม.