ถาดใส่เครื่องมือช่าง

KENNEDY : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

ถาดใส่แปรงทาสีขนาดเล็ก Mini Paint Roller Tray

KENNEDY : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

ถาดใส่แปรงทาสี มีให้เลือกแบบโลหะ และ พลาสติก

KENNEDY : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

ถาดใส่แปรงทาสี ขนาด 380 มม. Floor Roller Paint T