ถาดใส่เครื่องมือช่าง

KENNEDY : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

Used for carrying up to 10x 36" rods.

KENNEDY : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

8" RED BOX FOR COMBINATION BENCH STONE To suit stone size 200 x 50 x 25mm. Stone not included

UNIOR : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

Tray for tool box 912 - 912V ถาดใส่เครื่องมือ (กล่องยาว)

UNIOR : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

Tool tray for sockets for tool box 911 - 911N ถาดใส่เครื่องมือ (กล่องสั้น)

UNIOR : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

Tray for tool box 911 - 911V ถาดใส่เครื่องมือ (กล่องสั้น)

UNIOR : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

Tray for sockets for tool box 912 - 912N ถาดใส่เครื่องมือ (กล่องยาว)

SENATOR : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

อะไหล่ตู้เครื่องมือ ลิ้นชัก ที่แบ่งช่องลิ้นชัก

SENATOR : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

อะไหล่ตู้เครื่องมือ ลิ้นชัก ที่แบ่งช่องลิ้นชัก

KENNEDY : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

ถาดใส่แปรงทาสีขนาดเล็ก Mini Paint Roller Tray

KENNEDY : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

ถาดใส่แปรงทาสี มีให้เลือกแบบโลหะ และ พลาสติก

KENNEDY : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

ถาดใส่แปรงทาสี ขนาด 380 มม. Floor Roller Paint T