ถาดใส่เครื่องมือช่าง

SENATOR : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ KEN-533-7060K

อะไหล่ตู้เครื่องมือ ลิ้นชัก ที่แบ่งช่องลิ้นชัก

KENNEDY : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ KEN-533-4460K

The rigid drain off area helps remove the excess paint from the roller preventing drips and evenly coating your paint roller.

KENNEDY : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

Used for carrying up to 10x 36" rods.

UNIOR : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

Tray for tool box 912 - 912V ถาดใส่เครื่องมือ (กล่องยาว)

UNIOR : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

Tool tray for sockets for tool box 911 - 911N ถาดใส่เครื่องมือ (กล่องสั้น)

UNIOR : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

Tray for tool box 911 - 911V ถาดใส่เครื่องมือ (กล่องสั้น)

UNIOR : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

Tray for sockets for tool box 912 - 912N ถาดใส่เครื่องมือ (กล่องยาว)

SENATOR : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ SEN-533-4280K

อะไหล่ตู้เครื่องมือ ลิ้นชัก ที่แบ่งช่องลิ้นชัก

SENATOR : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ SEN-533-7040K

อะไหล่ตู้เครื่องมือ ลิ้นชัก ที่แบ่งช่องลิ้นชัก