ผ้ากันเปื้อน

KENNEDY : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

ผ้ากันเปื้อน ขนาด 850 x 620 มม.