สายกระเป๋าเครื่องมือ

KENNEDY : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

สายกระเป๋าเครื่องมือ สีดำ ขนาด 1200x50 มม.