ชุดประแจแหวนผ่า

KENNEDY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วยประแจแหวนผ่า 6 ตัว ขนาดตั้งแต่ 6 x 8 - 19 x 22 มม.

KENNEDY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วยชุดประแจแหวนผ่า 4 ตัว ขนาดตั้งแต่ 5/16 x 3/8 - 5/8 x 11/16 นิ้ว

KENNEDY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วยประแจแหวนผ่า 5 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/4 x 5/8 - 3/4 x 7/8 นิ้ว

KENNEDY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วยชุดประแจแหวนผ่าขนาดตั้งแต่ 8 x 10 - 16 x 17 มม.