ชุดประแจแหวน

Best Seller

TOREX : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจแหวน (มิล) 6 ตัว ขนาด 8 - 19 มม. วัสดุโครมวานาเดียม (CHROME VANADIUM) DOUBLE ENDED RING SPANNERS SET - DIN 838 (METRIC)

Best Seller

TOREX : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจแหวน (มิล) 8 ตัว ขนาด 6 - 22 มม. วัสดุโครมวานาเดียม (CHROME VANADIUM) DOUBLE ENDED RING SPANNERS SET - DIN 838 (METRIC)

Best Seller

TOREX : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจแหวน (มิล) 12 ตัว ขนาด 6 - 32 มม. วัสดุโครมวานาเดียม (CHROME VANADIUM) DOUBLE ENDED RING SPANNERS SET - DIN 838 (METRIC)

KENNEDY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประแจแหวนปลายแหลม Ring ended Cranked handle assists with location of spanner on to fixings within a recess.

SATA : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจแหวน 11 ชิ้น (METRIC) 94609028 ประกอบด้วยขนาด 8-27 มม

SATA : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจแหวน 7 ชิ้น (METRIC) 94609072 ประกอบด้วยขนาด 8-24 มม

UNIOR : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วย ประแจแหวนรุ่น 180 ทั้งหมด 12 ตัวชุด

UNIOR : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วย ประแจแหวนรุ่น 180 ทั้งหมด 8 ตัวชุด

UNIOR : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วย ประแจแหวนปากตายรุ่น 180

UNIOR : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วย ประแจแหวนรุ่น 180

UNIOR : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประแจแหวนตรงชุด 182/2ACB (mm)

UNIOR : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประแจแหวนปากตายรุ่น 180 พร้อมแผงเหล็ก

UNIOR : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประแจแหวนตรงชุด 182/2AMS (mm)

UNIOR : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประแจแหวนตรง หัวหักมุม รุ่น 182/2B ชุด ในคลิปพลาสติก

UNIOR : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประแจแหวนตรง หัวหักมุม 15 องศา รุ่น 182/2B ชุด ในแผงเหล็ก

FORCE

ชุดประแจแหวน 45 องศา (นิ้ว) 6 ชิ้น FORCE 6PC 45 RING WRENCH SET SAE

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดประแจแหวน 45 องศา (มม.) 6 ชิ้น FORCE 6PC OFFSET RING WRENCH

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดประแจแหวน 75 องศา (มม.) 6 ชิ้น FORCE 6PC OFFSET RING WRENCH

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดประแจแหวนแบนชนิดยาวพิเศษ (มม.) FORCE 6PC EXTRA LONG FLAT RING WRENCH

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดประแจแหวน 45 องศา 8 ชิ้น (มม.) FORCE 8PC 45 OFFSET RING WRENCH

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดประแจแหวน 75 องศา 8 ชิ้น (มม.) FORCE 8PC 75 OFFSET RING WRENCH

FORCE : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจแหวนหัวจีบ 4 ชิ้น FORCE 4PC STAR WRENCH SET

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดประแจแหวนหัวจีบบรรจุถาดพลาสติก 6 ชิ้น FORCE 6PC STAR WRENCH SET

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวน 10 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/4 x 5/16 - 15/16 x 1 นิ้ว

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวน 5 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/4 x 5/16 - 3/4 x 7/8 นิ้ว

KENNEDY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วยประแจแหวน 11 ตัว ขนาดตั้งแต่ 6 x 7 - 30 x 32 มม.

KENNEDY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วยประแจแหวน 7 ตัว ขนาดตั้งแต่ 6 x 7 - 18 x 19 มม.

KENNEDY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วยประแจแหวนฟรีปรับหมุนซ้าย-ขวา ออฟเซ็ต 5 ขนาดตั้งแต่1/4 x 5/16 - 3/4 x 7/8 นิ้ว

WINTON

ประกอบด้วยประแจแหวน 8 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 6x7 - 20x22

WINTON

ประกอบด้วยประแจแหวน 6 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 8x9 - 18x19 มม.

STANLEY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วยประแจแหวน 7 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/4 x 5/16 - 1 x 1-1/8 นิ้ว

STANLEY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วยประแจแหวน 10 ตัว ขนาดตั้งแต่ 6 x 7 - 24 x 27 มม.

KOCHE ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วยประแจแหวน 75 องศา 12 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 6 x 7 ถึง 27 x 32 มม.

KOCHE ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วยประแจแหวน 75 องศา 8 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 6 x 7 ถึง 20 x 22 มม.

TEKIRO

ประแจแหวนชุด 6-24 มม. (8 ตัว)

KOCHE ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วยประแจแหวน 75 องศา 6 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 8 x 9 ถึง 18 x 19 มม.

STANLEY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วยประแจแหวน 8 ตัว ขนาดตั้งแต่ 6 x 7 - 20 x 22 มม.

WINTON

ประกอบด้วยประแจแหวน 12 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 6x7 - 27x32

KENNEDY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วยประแจแหวนฟรีปรับหมุนซ้าย-ขวา ออฟเซ็ต 7 ขนาดตั้งแต่ 6 x 7- 21 x 22 มม.

KENNEDY : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประกอบด้วยประแจแหวนฟรีปรับหมุนซ้าย-ขวา รุ่นคอตรง 7 ตัว ขนาดตั้งแต่ 6 x 7 - 21 x 22 มม.