ชุดประแจแหวน

Best Seller

TOREX ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจแหวน วัสดุโครมวานาเดียม CRV ( CHROME VANADIUM) มาตรฐาน DIN 838

SATA : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจแหวน 11 ชิ้น (METRIC) 94609028 ประกอบด้วยขนาด 8-27 มม

SATA : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจแหวน 7 ชิ้น (METRIC) 94609072 ประกอบด้วยขนาด 8-24 มม

FORCE

ชุดประแจแหวน 45 องศา (นิ้ว) 6 ชิ้น FORCE 6PC 45 RING WRENCH SET SAE

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดประแจแหวน 45 องศา (มม.) 6 ชิ้น FORCE 6PC OFFSET RING WRENCH

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดประแจแหวน 75 องศา (มม.) 6 ชิ้น FORCE 6PC OFFSET RING WRENCH

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดประแจแหวนแบนชนิดยาวพิเศษ (มม.) FORCE 6PC EXTRA LONG FLAT RING WRENCH

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดประแจแหวน 45 องศา 8 ชิ้น (มม.) FORCE 8PC 45 OFFSET RING WRENCH

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดประแจแหวน 75 องศา 8 ชิ้น (มม.) FORCE 8PC 75 OFFSET RING WRENCH

FORCE : ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ชุดประแจแหวนหัวจีบ 4 ชิ้น FORCE 4PC STAR WRENCH SET

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดประแจแหวนหัวจีบบรรจุถาดพลาสติก 6 ชิ้น FORCE 6PC STAR WRENCH SET

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวน 10 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/4 x 5/16 - 15/16 x 1 นิ้ว

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวน 5 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/4 x 5/16 - 3/4 x 7/8 นิ้ว

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวน 11 ตัว ขนาดตั้งแต่ 6 x 7 - 30 x 32 มม.

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวน 7 ตัว ขนาดตั้งแต่ 6 x 7 - 18 x 19 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจแหวนฟรีปรับหมุนซ้าย-ขวา รุ่นคอตรง 5 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/4 x 5/16 - 3/4 x 7/8 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจแหวนฟรีปรับหมุนซ้าย-ขวา ออฟเซ็ต 5 ขนาดตั้งแต่1/4 x 5/16 - 3/4 x 7/8 นิ้ว

WINTON

ประกอบด้วยประแจแหวน 8 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 6x7 - 20x22

WINTON

ประกอบด้วยประแจแหวน 6 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 8x9 - 18x19 มม.

STANLEY

ประกอบด้วยประแจแหวน 7 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/4 x 5/16 - 1 x 1-1/8 นิ้ว

STANLEY

ประกอบด้วยประแจแหวน 10 ตัว ขนาดตั้งแต่ 6 x 7 - 24 x 27 มม.

KOCHE

ประกอบด้วยประแจแหวน 75 องศา 12 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 6x7 - 27x32

KOCHE

ประกอบด้วยประแจแหวน 75 องศา 8 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 6x7 - 20x22

TEKIRO

ประแจแหวนชุด 6-24 มม. (8 ตัว)

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ชุดประแจแหวน ทั้งหมด 8 ชิ้น พร้อมซอง

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ชุดประแจแหวน ทั้งหมด 10 ชิ้น พร้อมซอง

KOCHE

ประกอบด้วยประแจแหวน 75 องศา 6 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 8x9 - 18x19

STANLEY

ประกอบด้วยประแจแหวน 8 ตัว ขนาดตั้งแต่ 6 x 7 - 20 x 22 มม.

WINTON

ประกอบด้วยประแจแหวน 12 ตัว พร้อมซอง ขนาดตั้งแต่ 6x7 - 27x32

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวนฟรีปรับหมุนซ้าย-ขวา ออฟเซ็ต 7 ขนาดตั้งแต่ 6 x 7- 21 x 22 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจแหวนฟรีปรับหมุนซ้าย-ขวา รุ่นคอตรง 7 ตัว ขนาดตั้งแต่ 6 x 7 - 21 x 22 มม.

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวนฟรีเอนกประสงค์ 2 ตัว รุ่น 12-In-1 ขนาด 8 - 13 มม. และ 14 - 19 มม.

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวนฟ 3 ตัว รุ่น 4-In-1 ปรับหมุนซ้าย-ขวา

KENNEDY

ชุดประแจแหวน 4 ตัว ประกอบด้วยขนาดตั้งแต่ 10 x 11 มม. - 17 x 19 มม.

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวน 5 ตัว ขนาดตั้งแต่ 3/16 x 1/4 - 11/16 x 3/4 นิ้ว

KENNEDY

ประกอบดวยประแจแหวน 5 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/4 x 5/16 นิ้ว - 3/4 x 7/8 นิ้ว

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวน 4 ตัว ขนาดตั้งแต่ E6 x E8 - E20 x E24.

KENNEDY

ประกอบด้วยประแจแหวน 8 ตัว ขนาดตั้งแต่ 13 - 24 มม.