ประแจปากตาย

Best Seller

TOREX ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

ประแจปากตายวัสดุโครมวานาเดียม CRV ( CHROME VANADIUM) มาตรฐาน DIN 3110 ขนาด 6 - 32 มม.

FORCE

ประแจปากตาย FORCE FORCE DOUBLE OPEN WRENCH

FORCE

ประแจปากตาย FORCE (นิ้ว) FORCE DOUBLE OPEN WRENCH

RIDGID : เครื่องมือช่าง

ประแจขันท่อ 2 แบบในด้ามเดียว (One Stop Wrench) ใช้สำหรับขันข้อต่อต่างๆ

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจปากตายขันแท่นพิมพ์ ขนาด 10 มม.

TEKIRO

ประแจปากตายตัวเดี่ยว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 28 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประแจปากตาย มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6x7 - 30x32 มม.

KOCHE

ประแจปากตาย มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 x 7 - ขนาด : 30 x 32

KOCHE : เครื่องมือช่าง

ประแจปากตาย ข้างบล็อก มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 19 มม.

STANLEY

ประแจปากตายมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 x 7 - 30 x 32 มม.

STANLEY

ประแจปากตาย มีขนาดให้เลิอกตั้งแต่ 1/4 x 5/16 - 15/16 x 1 นิ้ว

KENNEDY

ประแจปากตายหุ้มฉนวนกันไฟฟ้า มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 10 - 24 มม.

YAMOTO

ประแจปากตาย มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 x 7 - 30 x 32 มม.

SENATOR

ประแจปากตาย มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 x 7 - 12 x 13 มม.

KENNEDY

สำหรับสวมเข้ากับด้ามบล็อกสแควร์ไดรฟ 3/8 นิ้ว ขนาด 10 - 24 มม.

KENNEDY

สำหรับสวมเข้ากับด้ามบล็อกสแควร์ไดรฟ 3/8 นิ้ว มีขนาดตั้งแต่ 10 - 15 มม.

KENNEDY

ประแจปากตาย มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 x 7 มม. - 30 x 32 มม.

KENNEDY

ประแจปากตาย ขนาด 4 x 5 มม.

KENNEDY

ประแจปากตาย มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/4” x 5/16” - 15/16” x 1”

KENNEDY

ประแจปากตาย มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 0 x 2 - 9 x 11 มม.

KENNEDY

ประแจปากตาย มีขนาดให้เลือก 1/8 - 11/16 นิ้ว