บล็อกชุด

KENNEDY : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

ในชุด 25 ชิ้น ประกอบด้วยลูกบล็อกยาวขนาด 8 - 22 มม., 3/8 - 13/16 นิ้ว ด้ามและข้อต่อในชุด

KENNEDY : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

ในชุด 90 ชิ้น ประกอบด้วยลูกบล็อกสั้น ลูกบล็อกถอดหัวเทียน ลูกบล็อกหัวไขควง ด้ามและข้อต่อในชุด

KENNEDY : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

ในชุด 50 ชิ้น ประกอบด้วยลูกบล็อกสั้น-ยาว ลูกบล็อกหัวไขควง ด้ามและข้อต่อในชุด

KENNEDY : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

ในชุด 40 ชิ้น ประกอบด้วยลูกบล็อกสั้น 6 - 22 มม., 1/4 - 7/8 นิ้ว ลูกบล็อกถอดหัวเทียน ด้ามและข้อต่อในชุด

KENNEDY : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

ในชุด 30 ชิ้น ประกอบด้วยลูกบล็อกสั้น ลูกบล็อกถอดหัวเทียน ลูกบล็อกหัวไขควง ด้ามและข้อต่อในชุด

KENNEDY : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

ประกอบด้วยลูกบล็อกสั้นและลูกบล็อกยาว ชนิดมิลและนิ้ว พร้อมด้ามและข้อต่อในชุด 51 ชิ้น

KENNEDY : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

ประกอบด้วยลูกบล็อกมาตรฐานขนาด 4 - 36 มม. พร้อมด้ามและข้อต่อในชุด 50 ชิ้น

KENNEDY : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

ประกอบด้วยลูกบล็อกสั้นและลูกบล็อกหัวไขควง ชนิดมิลและนิ้ว พร้อมด้ามและข้อต่อในชุด 46 ชิ้น

KENNEDY : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

ประกอบด้วยลูกบล็อกสั้น ลูกบล็อกยาว ลูกบล็อกหัวไขควง พร้อมด้ามและข้อต่อในชุด 46 ชิ้น

KENNEDY : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

ประกอบด้วยลูกบล็อกสั้นและลูกบล็อกยาว 82 ชิ้น ชนิดมิลและนิ้ว พร้อมด้ามและข้อต่อในชุด

KENNEDY : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

ประกอบด้วยลูกบล็อก 29 ชิ้น ขนาด 4 - 14 มม., 3/16 - 9/16 นิ้ว พร้อมด้ามและข้อต่อในชุด

KENNEDY : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

ประกอบด้วยลูกบล็อก 19 ชิ้น มิลขนาด 4 - 14 มม. พร้อมด้ามบล็อกและข้อต่อในชุด

UNIOR : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

บล็อกชุด 6P/12P ในกล่องเหล็ก 24 ชิ้น ขนาด 1/2"

UNIOR : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

บล็อกชุดในกล่องเหล็ก ลูกบล็อกชนิด 6 เหลี่ยม ขนาด 3/4" รุ่น 197-S23

KENNEDY : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ KEN-503-1830K

Specifically designed for the cleaning and recutting of injector seats. For use with Bosch, Delphi, Iveco, Fiat and other universal applications. Includes: five cutting reamers, pilot post, T-bar and a hexagon key.

KENNEDY : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

Kennedy Professional Aluminium-Bronze Spark-Resistant Safety Tools: Socket Set 1/2” Square Drive Spark-resistant tools are used to eliminate the chances of accidental fires or explosions in potentially combustible or explosive environments. They resist the sparks that a standard tool could potentially create when striking hard surfaces. The use of spark resistant tools is essential in many industrial applications such as petroleum and chemical manufacturing, spray booth operations, the marine industry, the mining industry, the paper industries, or any location where flammable vapours or combustible residues are present. - Aluminium-bronze spark resistant safety tools are manufactured to 25HRC and offer a breaking strain of 75 - 85kgf/mm2. - Beryllium Copper are manufactured to 30-10HRC and offer a breaking strain of 1117 N/m - 1236 N/m. Spark-resistant tools must be maintained with special care. Frequent cleaning/re-dressing to remove ferrous particles or contaminants, which may impair the spark-resistant properties, is essential.

KENNEDY : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

Kennedy Professional Aluminium-Bronze Spark-Resistant Safety Tools: Socket Set 3/4” Square Drive Spark-resistant tools are used to eliminate the chances of accidental fires or explosions in potentially combustible or explosive environments. They resist the sparks that a standard tool could potentially create when striking hard surfaces. The use of spark resistant tools is essential in many industrial applications such as petroleum and chemical manufacturing, spray booth operations, the marine industry, the mining industry, the paper industries, or any location where flammable vapours or combustible residues are present. - Aluminium-bronze spark resistant safety tools are manufactured to 25HRC and offer a breaking strain of 75 - 85kgf/mm2. - Beryllium Copper are manufactured to 30-10HRC and offer a breaking strain of 1117 N/m - 1236 N/m. Spark-resistant tools must be maintained with special care. Frequent cleaning/re-dressing to remove ferrous particles or contaminants, which may impair the spark-resistant properties, is essential.

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8290A

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 13 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8290HA

บล็อกชุด 6 เหลี่ยม ชุด 13 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8290M

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 13 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8290HM

บล็อกชุด 6 เหลี่ยม ชุด 13 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8250M

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 16 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8250HM

บล็อกชุด 6 เหลี่ยม ชุด 16 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8225M

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 15 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8225HM

บล็อกชุด 6 เหลี่ยม ชุด 15 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8200A

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 12 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8200HA

บล็อกชุด 6 เหลี่ยม ชุด 12 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8200M

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 12 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8200HM

บล็อกชุด 6 เหลี่ยม ชุด 12 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8405A

ลูกบล็อก สั้น 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 15/16" - 4"

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8400A

ลูกบล็อก สั้น 6 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 15/16" - 4"

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8405M

ลูกบล็อก สั้น 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 24 - 100 มม.

KOKEN : เครื่องมือช่าง 8400M

ลูกบล็อก สั้น 6 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 24 - 100 มม.

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6290A

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 29 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6290HA

บล็อกชุด 6 เหลี่ยม ชุด 29 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6290M

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 23 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6290HM

บล็อกชุด 6 เหลี่ยม ชุด 23 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6260A

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 25 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6260HA

บล็อกชุด 6 เหลี่ยม ชุด 25 ชิ้น ในกล่องเหล็ก

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6260M

บล็อกชุด 12 เหลี่ยม ชุด 20 ชิ้น ในกล่องเหล็ก