บล็อกชุด

KENNEDY : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

Specifically designed for the cleaning and recutting of injector seats. For use with Bosch, Delphi, Iveco, Fiat and other universal applications. Includes: five cutting reamers, pilot post, T-bar and a hexagon key.

KENNEDY : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

Kennedy Professional Aluminium-Bronze Spark-Resistant Safety Tools: Socket Set 1/2” Square Drive Spark-resistant tools are used to eliminate the chances of accidental fires or explosions in potentially combustible or explosive environments. They resist the sparks that a standard tool could potentially create when striking hard surfaces. The use of spark resistant tools is essential in many industrial applications such as petroleum and chemical manufacturing, spray booth operations, the marine industry, the mining industry, the paper industries, or any location where flammable vapours or combustible residues are present. - Aluminium-bronze spark resistant safety tools are manufactured to 25HRC and offer a breaking strain of 75 - 85kgf/mm2. - Beryllium Copper are manufactured to 30-10HRC and offer a breaking strain of 1117 N/m - 1236 N/m. Spark-resistant tools must be maintained with special care. Frequent cleaning/re-dressing to remove ferrous particles or contaminants, which may impair the spark-resistant properties, is essential.

KENNEDY : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

Kennedy Professional Aluminium-Bronze Spark-Resistant Safety Tools: Socket Set 3/4” Square Drive Spark-resistant tools are used to eliminate the chances of accidental fires or explosions in potentially combustible or explosive environments. They resist the sparks that a standard tool could potentially create when striking hard surfaces. The use of spark resistant tools is essential in many industrial applications such as petroleum and chemical manufacturing, spray booth operations, the marine industry, the mining industry, the paper industries, or any location where flammable vapours or combustible residues are present. - Aluminium-bronze spark resistant safety tools are manufactured to 25HRC and offer a breaking strain of 75 - 85kgf/mm2. - Beryllium Copper are manufactured to 30-10HRC and offer a breaking strain of 1117 N/m - 1236 N/m. Spark-resistant tools must be maintained with special care. Frequent cleaning/re-dressing to remove ferrous particles or contaminants, which may impair the spark-resistant properties, is essential.

SATA : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

ชุดบล็อก 15 ชิ้น SQ.DR.3/4" (METRIC) 12 เหลี่ยม

SATA : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

ชุดบล็อก 58 ชิ้น SQ.DR.1/2" (METRIC)

SATA : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

ชุดบล็อก 120 ชิ้น SQ.DR.1/4" - 3/8" - 1/2" (METRIC & S.A.E.) 6 เหลี่ยม

SATA : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

ชุดบล็อก 46 ชิ้น SQ.DR.1/2" (METRIC & S.A.E.) 6 เหลี่ยม

SATA : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

ชุดบล็อก 24 ชิ้น SQ.DR.1/2" (METRIC) 12 เหลี่ยม / 6 เหลี่ยม

SATA : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

ชุดบล็อก 58 ชิ้น SQ.DR.3/8" (METRIC)

SATA : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

ชุดลูกบล็อก 25 ชิ้น SQ.DR.1/2" (METRIC)

SATA : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

ชุดลูกบล็อก 20 ชิ้น SQ.DR.1/2" (METRIC)

SATA : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

ชุดลูกบล็อก บล็อกชุดด้ามฟรี VORTEX 12 ชิ้น SQ.DR.1/2" (METRIC)

SATA : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

ชุดลูกบล็อก บล็อกชุดด้ามฟรี VORTEX 30 ชิ้น SQ.DR.1/4" & 3/8" (METRIC)

UNIOR : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

บล็อกชุด 6P/12P ในกล่องเหล็ก 24 ชิ้น ขนาด 1/2"

UNIOR : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

บล็อกชุดในกล่องเหล็ก ลูกบล็อกชนิด 6 เหลี่ยม ขนาด 3/4" รุ่น 197-S23

ASAHI TOOLS บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

บล็อกชุด SQ.DR.1/2" ASAHI (24 ตัว/ชุด) ชุดหุน / นิ้ว ลูกบล็อก 12 เหลี่ยม

ASAHI TOOLS บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

บล็อกชุด SQ.DR.1/2" ASAHI ลูกบล็อกมีให้เลือกทั้งแบบ 6 และ 12 เหลี่ยมชุดมิล

HOBAYASHI : เครื่องมือช่าง

บล็อกชุด 29 ตัวชุด SQ.DR.1/2 มีให้เลือกทั้งแบบลูกบล็อก 6 เหลี่ยม และ ลูกบล็อก 12 เหลี่ยม

ACT : เครื่องมือช่าง

บล็อกชุด 16 ตัวชุด SQ.DR.1/2" ลูกบล็อกขนาด 10-32 มม.

FORCE : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกสั้นชุด 6 PT รู 1/4" 19 ชิ้น (2203-5) FORCE 1/4" and Multi-Drive socket Sets

FORCE : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกสั้นชุด 6 PT รู 1/4" 29 ชิ้น (2292) FORCE 1/4" and Multi-Drive Socket Sets

FORCE : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกสั้นชุด 12 PT รู 1/4" 31 ชิ้น (2312) FORCE 1/4" and Multi-Drive Socket Sets

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดลูกบล็อก 1/4" 12 เหลี่ยม 50 ชิ้น (2502-9) FORCE 1/4" and Multi-Drive Socket Sets

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดลูกบล็อก 1/4" 6 เหลี่ยม 50 ชิ้น (2502) FORCE 1/4" and Multi-Drive Socket Sets

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดลูกบล็อกขนาด 3/8 นิ้ว 21PC (3212) SOCKET SET (SAE)

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดลูกบล็อกขนาด 3/8 นิ้ว 23PC (3232) SOCKET SET

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดลูกบล็อกขนาด 3/8 นิ้ว 24PC (3251-5) SOCKET SET

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดลูกบล็อกขนาด 3/8 นิ้ว 35PC (3351) SOCKET SET

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดลูกบล็อกขนาด 1/2 นิ้ว 17PC (4181) 1/2" Drive Socket Sets

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดลูกบล็อกขนาด 1/2 นิ้ว 21PC (4214) 1/2" Drive Socket Sets

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดลูกบล็อกขนาด 1/2 นิ้ว 24PC (4243) 1/2" Drive Socket Sets

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดลูกบล็อกขนาด 1/2 นิ้ว 24PC (4243S) 1/2" Drive Socket Sets

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดลูกบล็อกขนาด 1/2 นิ้ว 24PC (4245B) 1/2" Drive Socket Sets

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดลูกบล็อกขนาด 1/2 นิ้ว 24PC (4245B-9) 1/2" Drive Socket Sets

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดลูกบล็อกขนาด 1/2 นิ้ว 24PC (4245BS) 1/2" Drive Socket Sets

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดลูกบล็อกขนาด 1/2 นิ้ว 26PC (4262) 1/2" Drive Socket Sets

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดลูกบล็อกขนาด 1/2 นิ้ว 41PC (4412) 1/2" Drive Socket Sets

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดลูกบล็อกขนาด 3/4 นิ้ว 14PC (6141-5) 3/4" Square Drive Socket Sets

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดลูกบล็อกขนาด 3/4 นิ้ว 20PC (6201-5) 3/4" Square Drive Socket Sets

FORCE : เครื่องมือช่าง

ชุดลูกบล็อกขนาด 3/4 นิ้ว 20PC (6201SB) 3/4" Square Drive Socket Sets