ชุดประแจแอลหกเหลี่ยม ด้ามไขควง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอลด้ามไขควง 8 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/16 - 3/8 นิ้ว

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอลด้ามไขควง 9 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 10 มม.

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอลด้ามไขควง 6 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 5 มม.