ประแจหกเหลี่ยมหัวท็อกซ์ (TORX)

UNIOR : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจแอล ท๊อกซ์หัวบอล รุ่น 220/7TXS

UNIOR : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจแอลหัวท๊อกซ์ รุ่น 220/7TXN

UNIOR : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจแอลท๊อกซ์พลัส รุ่น 220/7TXP

UNIOR : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจแอล 12 แฉก รุ่น 220/7ZX

KOCHE ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมหัวท็อก มีแม่เหล็ก

KOCHE ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมหัวท็อกมีรู มีแม่เหล็ก มีขนาดตั้งแต่ T10-T50

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยม หัวท๊อกซ์ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ T8 - T40

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยม หัวท๊อกซ์ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ T6 - T55