ประแจหกเหลี่ยมหัวท็อกซ์ ไม่มีรู

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยม หัว 12 แฉก มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ M8 - M14

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยม หัวท๊อกซ์ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ TX45 - TX60

KOCHE

ประแจหกเหลี่ยมหัวท็อก มีแม่เหล็ก

KENNEDY

ประแจหกเหลี่ยม หัวท๊อกซ์ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ T6 - T55