ประแจหกเหลี่ยมหัวท็อกซ์ ไม่มีรู

UNIOR : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจแอล ท๊อกซ์หัวบอล รุ่น 220/7TXS

UNIOR : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจแอลหัวท๊อกซ์ รุ่น 220/7TXN

UNIOR : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจแอลท๊อกซ์พลัส รุ่น 220/7TXP

UNIOR : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจแอล 12 แฉก รุ่น 220/7ZX

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยม หัว 12 แฉก มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ M8 - M14

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยม หัวท๊อกซ์ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ TX45 - TX60

KOCHE ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมหัวท็อก มีแม่เหล็ก

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยม หัวท๊อกซ์ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ T6 - T55