ชุดประแจหกเหลี่ยม ด้ามตัวที หัวท็อกซ์

UNIOR : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

บรรจุกล่องกระดาษ 7 ตัวชุด

UNIOR : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจท๊อกซ์ด้ามตัวที 10 ตัวชุด