ชุดประแจหกเหลี่ยม ด้ามตัวที

UNIOR : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

บรรจุในกล่องกระดาษ 10 ตัวชุด

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที 8 ตัว ขนาดตั้งแต่ 2 - 10 มม.

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที 5 ตัว ขนาดตั้งแต่ 4 - 10 มม.