ประแจหกเหลี่ยม ด้ามตัวที

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที มีขนาดให้เลือก 9 ขนาด

UNIOR : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที รุ่น 193HX (mm)

UNIOR : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแอลหัวท๊อกซ์ มีรู รุ่น 220/7TX

UNIOR : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจท๊อกซ์ด้ามตัวที รุ่น 193TX

UNIOR : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมตัวที หัวบอลล์ รุ่น 193HXS (mm)

KOCHE ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวแอลหัวตัด มีแม่เหล็ก มีขนาดตั้งแต่ 2.0-10.0 มม.

KOCHE ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวแอลหัวบอล มีแม่เหล็ก มีขนาดตั้งแต่ 2.0-10.0 มม.

KOCHE ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวแอลหัวท็อก มีแม่เหล็ก มีขนาดตั้งแต่ T10-T50

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที มีให้เลือกขนาดมิลลิเมตร และ นิ้ว

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที มีขนาดให้เลือก มิลลิเมตร และ นิ้ว