ประแจหกเหลี่ยม ด้ามตัวที

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที มีขนาดให้เลือก 9 ขนาด

UNIOR : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที รุ่น 193HX (mm)

UNIOR : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแอลหัวท๊อกซ์ มีรู รุ่น 220/7TX

UNIOR : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจท๊อกซ์ด้ามตัวที รุ่น 193TX

UNIOR : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมตัวที หัวบอลล์ รุ่น 193HXS (mm)

FORCE

ประแจหกเหลี่ยม ด้ามตัวที FORCE Hex Screwdrivers

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที - หัวท็อกซ์ มีให้เลือกขนาดตั้งแต่ T10x100 - T40x150 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวแอล มีให้เลือกขนาดตั้งแต่ 2.5x100 - 8x200

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที มีให้เลือกขนาดตั้งแต่ 3x100 - 8x200 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที - หัวบอล มีให้เลือกขนาดตั้งแต่ 4x150 - 8x200 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวแอล - หัวท็อกซ์ มีให้เลือกขนาดตั้งแต่ T10x100 - T40x150

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยมด้ามจับตัวที มีขนาดให้เลือกตังแต่ 2 - 12 มม.

KOCHE

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวแอลหัวตัด มีแม่เหล็ก มีขนาดตั้งแต่ 2.0-10.0 มม.

KOCHE

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวแอลหัวบอล มีแม่เหล็ก มีขนาดตั้งแต่ 2.0-10.0 มม.

KOCHE

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวแอลหัวท็อก มีแม่เหล็ก มีขนาดตั้งแต่ T10-T50

STANLEY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมด้ามจับตัวที มีขนาดให้เลือกตังแต่ 2 - 10 มม.

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที มีให้เลือกขนาดมิลลิเมตร และ นิ้ว

KENNEDY

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที มีขนาดให้เลือก มิลลิเมตร และ นิ้ว