ประแจหกเหลี่ยม ด้ามตัวที หัวบอล

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที มีขนาดให้เลือก 9 ขนาด

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที - หัวบอล มีให้เลือกขนาดตั้งแต่ 4x150 - 8x200 มม.

KOCHE ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวแอลหัวบอล มีแม่เหล็ก มีขนาดตั้งแต่ 2.0-10.0 มม.

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที มีให้เลือกขนาดมิลลิเมตร และ นิ้ว