ประแจหกเหลี่ยม ด้ามตัวที

FORCE

ประแจหกเหลี่ยม ด้ามตัวที FORCE Hex Screwdrivers

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวแอล มีให้เลือกขนาดตั้งแต่ 2.5x100 - 8x200

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที มีให้เลือกขนาดตั้งแต่ 3x100 - 8x200 มม.

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยมด้ามจับตัวที มีขนาดให้เลือกตังแต่ 2 - 12 มม.

KOCHE

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวแอลหัวตัด มีแม่เหล็ก มีขนาดตั้งแต่ 2.0-10.0 มม.

STANLEY

ประแจหกเหลี่ยมด้ามจับตัวที มีขนาดให้เลือกตังแต่ 2 - 10 มม.

KENNEDY

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที มีขนาดให้เลือก มิลลิเมตร และ นิ้ว