ประแจหกเหลี่ยม ด้ามตัวที

UNIOR : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที รุ่น 193HX (mm)

UNIOR : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแอลหัวท๊อกซ์ มีรู รุ่น 220/7TX

UNIOR : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจท๊อกซ์ด้ามตัวที รุ่น 193TX

UNIOR : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมตัวที หัวบอลล์ รุ่น 193HXS (mm)

FORCE

ประแจหกเหลี่ยม ด้ามตัวที FORCE Hex Screwdrivers

MATADOR : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยมด้ามจับตัวที มีขนาดให้เลือกตังแต่ 2 - 12 มม.

KOCHE ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวแอลหัวตัด มีแม่เหล็ก มีขนาดตั้งแต่ 2.0-10.0 มม.

STANLEY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมด้ามจับตัวที มีขนาดให้เลือกตังแต่ 2 - 10 มม.

KENNEDY : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที มีขนาดให้เลือก มิลลิเมตร และ นิ้ว