ปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับเหล็ก

Best Seller

TOREX ปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับเหล็ก

ปากกาจับชิ้นงาน - ปากกาจับเหล็ก วัสดุ GREY IRON เซฟตี้ครอบคลุมการใช้งาน

STANLEY : ปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับเหล็ก

ปากกาจับชิ้นงาน

RIDGID : ปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับเหล็ก

ปากกาจับชิ้นงาน รุ่น F-Series (Bench Vises)

RIDGID : ปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับเหล็ก

อะไหล่ปากกาจับชิ้นงาน (Magnetic Jaw Covers)

IRWIN RECORD : ปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับเหล็ก(copy)

ปากกาจับชิ้นงานอเนกประสงค์ผลิตจากเหล็ก Grey Iron เนื้อละเอียดออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย หัวจับสามารถหมุนได้ มาพร้อมกับฐานหมุน 360 องศาในตัว สามารถจับทั้งวัตถุทรงแบนและกลม อีกทั้งปากจับด้านวัตถุทรงกลมออกแบบเป็นรูปตัว V เพื่อการจับที่แน่นมากขึ้นและสามารถจับวัตถุทรงกลมได้สูงสุด 3 นิ้ว

GROZ

ปากกาจับชิ้นงานหมุน 3 แกน แบบเที่ยงตรงสูง TLT รุ่น TLT/SP-50 GROZ กรอซ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : - ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว

DREMEL

** รับประกันตามเงื่อนไขโรงงาน 6 เดือน ** MADE IN MEXICO ปากกาจับชิ้นงานอเนกประสงค์ DREMEL รุ่น 2500-01 Dremel 2500-01 Multi Vise The Dremel Multi-Vise helps you secure your project or free up a hand for extra control when using your Dremel rotary tool. The removable cushioned jaws help protect delicate workpieces while providing a firm, steady grip. Dremel 2500-01 Multi Vise Features: • Rotates 360° and tilts 50° allowing the user to lock the workpiece in any position • Clamps to any work surface up to 2-1/2" thick • Tool holder turns Dremel rotary tools into a stationary sander, grinder or polisher • Removable clamping jaws create a stand-alone bar clamp • Vise head, tool holder and adjustable base

IRWIN RECORD : ปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับเหล็ก

ปากกาช่องทาง/ช่างอิเล็คโทรนิค ปากกว้าง x เปิดได้กว้าง : ปากกว้าง 3.1/2" ปรับเปิดได้กว้าง สองขนาด 3.1/2" และ 7"

ECLIPSE

ปากกาจับชิ้นงาน มีขนาดตั้งแต่ 75 - 200 มม. Mechanics' Vices For general metalworking applications

PROXXON

ปากกาจับชิ้นงาน จับได้กว้างสูงสุด : 34 มม.

IRWIN RECORD

เป็นปากกาช่างฝีมือที่ใช้กับงานทั่วไป งานขึ้นแบบ ติดตั้งง่าย ทั้งยึดกับโต๊ะหรือชิ้นงาน

IRWIN RECORD

ปากกาจับเหล็กแบบมาตรฐาน สำหรับใช้กับงานทั่วไป ขนาด 3 - 8 นิ้ว

INDEXA-SEIKI

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 100 - 300 มม.

INDEXA-SEIKI

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 78 มม.

INDEXA-SEIKI

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 65 - 125 มม.

INDEXA-SEIKI

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 80 - 100 มม.

INDEXA-SEIKI

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 80 - 150 มม.

INDEXA-SEIKI

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 80 - 100 มม.

SENATOR : เครื่องมือเวิร์คช็อป

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 5 - 7.1/2 นิ้ว (127 - 190 มม.)

SENATOR : เครื่องมือเวิร์คช็อป

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 5 นิ้ว (125 มม.)

SENATOR : เครื่องมือเวิร์คช็อป

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 2.3/4 นิ้ว (70 มม.)

KENNEDY : เครื่องมือเวิร์คช็อป

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 5 - 7 นิ้ว (127 - 178 มม.)

KENNEDY : เครื่องมือเวิร์คช็อป

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 4 - 8.1/4 นิ้ว (100 - 210 มม.)

KENNEDY : เครื่องมือเวิร์คช็อป

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 4 - 8 นิ้ว (100 - 200 มม.)