เครื่องมือช่าง

ASAHI TOOLS เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรี ASAHI ขนาด SQ.DR. 1/2" ความยาว 10"

ASAHI TOOLS เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกขันหัวเทียน ASAHI ขนาด SQ.DR. 1/2" มีให้เลือกทั้งแบบ 6 เหลี่ยม และ 12 เหลี่ยม

ASAHI TOOLS เครื่องมือช่าง

ด้ามเลื่อน ASAHI ขนาด SQ.DR. 1/2" และ 3/4" มีขนาดให้เลือกทั้ง 10 และ 20 นิ้ว

ASAHI TOOLS เครื่องมือช่าง

ด้ามควง ASAHI ขนาด SQ.DR. 1/2" ความยาว 16"

ASAHI TOOLS เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อก ASAHI ขนาด SQ.DR. 1/2" ความยาว 10"

ASAHI TOOLS เครื่องมือช่าง

ข้อลดบล็อก ASAHI ขนาด SQ.DR. 3/4" - 1/2"

ASAHI TOOLS เครื่องมือช่าง

ข้ออ่อน ASAHI ขนาด SQ.DR. 1/2"

ASAHI TOOLS เครื่องมือช่าง

ข้อต่อบล็อก ASAHI มีให้เลือกทั้งขนาด SQ.DR. 1/2" และ 3/4"