แบรนด์ DIAMOND

DIAMOND : ตลับเมตร ล้อวัดระยะ วัดระยะเลเซอร์

เทปเหล็กวัดระยะ-ด้ามถือ ชนิดเนื้อสแตนเลส และชนิดเนื้อเหล็ก STAINLESS STEEL MEASURING & STEEL MEASURING TAPE หน้าเทปกว้าง 13 มม.