แบรนด์ OH

OH เครื่องมือช่าง CS, OS Series

อะไหล่หัวค้อนไนล่อน-โพลีเอทธีลีน Spare Nylon-Polyethylene Hammer

OH เครื่องมือช่าง

ค้อนไนล่อน-โพลีเอทธีลีนแบบไม่มีด้าม OSA Series เปลี่ยนหัวค้อนได้ Nylon-Polyethylene Shockless Hammer (Changeable Head)

OH เครื่องมือช่าง

อะไหล่หัวค้อนทองแดง Spare Head Copper Hammer

OH เครื่องมือช่าง

ค้อนทองแดงแบบไม่มีด้าม เปลี่ยนหัวค้อนได้ Copper Hammer Changeable Head (Hardness : HB 80)

OH เครื่องมือช่าง

อะไหล่หัวค้อนทองแดง Spare Head Copper Hammer

OH เครื่องมือช่าง

ค้อนทองแดงด้ามไฟเบอร์แบบเปลี่ยนหัวค้อนได้ Copper Hammer Fiber Handle Changeable Head (Hardness : HB 80)

OH เครื่องมือช่าง

ค้อนทองแดงด้ามไม้แบบเปลี่ยนหัวค้อนได้ Copper Hammer Wooden Handle Changeable Head (Hardness : HB 80)

OH เครื่องมือช่าง

ค้อนทองแดงด้ามไม้ Copper Hammer Wooden Handle (Hardness : HB 80)

OH เครื่องมือช่าง

ค้อนอลูมิเนียมด้ามไม้ Aluminium Hammer Wooden Handle (Hardness : HB 110)

OH เครื่องมือช่าง

ค้อนตะกั่วด้ามไม้ Lead Hammer Wooden Handle ตะกั่วมีคุณสมบัติหนักและนุ่มเป็นพิเศษ สามารถตีแรงโดยไม่ทำให้เกิดรอย (Hardness : HRL55)

OH เครื่องมือช่าง

อะไหล่ค้อนโพลีเอทธีลีน Spare Head Polyethylene Hammer

OH เครื่องมือช่าง

อะไหล่ค้อนไนล่อน Spare Head Nylon Hammer

OH เครื่องมือช่าง

ค้อนไนล่อน-โพลีเอทธีลีนด้ามไฟเบอร์ เปลี่ยนหัวค้อนได้ Nylon-Polyethylene Shockless Hammer Fiber Handle (Changeable Head)

OH เครื่องมือช่าง

ค้อนไนล่อน-โพรีเอทธีลีนด้ามไม้ เปลี่ยนหัวค้อนได้ Nylon-Polyethylene Shockless Hammer Wooden Handle (Changeable Head)

OH เครื่องมือช่าง

ค้อนไนล่อน-โพรีเอทธีลีนด้ามไม้ เปลี่ยนหัวค้อนได้ Nylon-Polyethylene Shockless Hammer Wooden Handle (Changeable Head)

OH เครื่องมือช่าง CS-H Series

อะไหล่หัวค้อนพลาสติก Spare Head Plastic Hammer

OH เครื่องมือช่าง

ค้อนพลาสติกข้างเหล็กด้ามไม้ (หัวพลาสติกเปลี่ยนหัวค้อนได้) Combination Shockless Hammer Wooden Handle (Plastic Hardness : HDD70° / Steel Hardness : HRC44-50)

OH เครื่องมือช่าง

อะไหล่หัวค้อนพลาสติก Spare Head Plastic Hammer

OH เครื่องมือช่าง

ค้อนพลาสติก ลำตัวเหล็กด้ามไม้ (เปลี่ยนหัวค้อนได้) Plastic Hammer Steel Body Wooden Handle (Hardness : HDD 50°)

OH เครื่องมือช่าง

อะไหล่หัวค้อนพีวีซี OH-H Series Spare Head PVC Hammer

OH เครื่องมือช่าง

ค้อนพีวีซี ลำตัวอลูมิเนียม (เปลี่ยนหัวค้อนได้) PVC Hammer Aluminium Body Wooden Handle (Hardness : HDD 60°)

OH เครื่องมือช่าง

ค้อนพีวีซี ลำตัวเหล็กด้ามไม้ (เปลี่ยนหัวค้อนได้) PVC Hammer Steel Body Wooden Handle (Hardness : HDD 60°)

OH เครื่องมือช่าง

ค้อนยูรีเทนด้ามไม้ Urethane Shockless Hammer Wooden Handle (Hardness : HDD 45°)