ชุดเครื่องมือช่าง 90 Piece Engineers Workshop Tool Kit SEN-595-1000K

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : SENATOR : ชุดเครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ

ชุดเครื่องมือช่าง 90 Piece Engineers Workshop Tool Kit พร้อมกล่อง

Share

Share

Set contents may vary slightly according to product development and availability.
 

ORDER CODE : SEN-595-1000K

 • Top chest
 • 24 piece 1/2” drive metric socket set
 • 6 Piece 16cm cut 2 assorted needle file set
 • 10 x 12” x 1/2”x 18t All hard hacksaw blades
 • 8”/200mm Chrome vanadium adjustable spanner
 • 12” Rule - walleted
 • Metric/imperial feeler gauge 60mm blade length
 • 1.1/2lb Ball pein hammer- hickory shaft
 • 16oz Black rubber mallet - wood shaft
 • 5m/16ft Locking tape rule - chromed case
 • 8 seg 18mm Heav duty snap-off blade knife
 • Retractable trimming knife
 • DIY hacksaw
 • 2 x 50mm G clamps
 • 2 x 100mm G clamps
 • 6” Snipe nose plier/side cutter
 • 8” straight blade tinsnip
 • 6” Diagonal cutting nipper
 • 7” Linesman plier
 • 10” Multiple slip joint plier
 • 10” Straight jaw high strength grip wrench
 • Multi function plier
 • 16 Function 10-blade tool
 • 12 Piece fluted handle screwdriver set
 • 14 Piece 6-19mm drop forged combination spanner set
  
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **