ตู้เครื่องมือ 9-DRAWER X/LARGE EXTRA DUTY TOOL CHEST KEN-594-4860K

รหัสสินค้า : KENNEDY : ตู้เครื่องมือช่าง ตู้ลิ้นชัก ตู้มีล้อ

ตู้เครื่องมือ ชนิดมีลิ้นชัก ขนาด 1050 x 405 x 530 มม.

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

  • 9-DRAWER X/LARGE EXTRA DUTY TOOL CHEST
  • 9 Drawer + Top Compartment Heavy gauge steel, welded and riveted to form this extra large chest. Corrosion resistant powder coated finish provides superb durability. Locking mechanism locks all drawers as the lid is closed and each drawer has its own safety catch. Four heavy duty type carry handles with comfortable grips for easier lifting. The lid has a full width piano hinge giving extra rigidity, strength and additional security. Drawers have smooth running ball bearing drawer slides and rigid aluminium edged handles. Drawer sizes (W x D x H): 2@ 560 x 340 x 40mm. 2@ 305 x 340 x 40mm. 2@ 560 x 340 x 65mm. 1@ 305 x 340 x 65mm. 1@ 560 x 340 x 95mm. 1@ 305 x 340 x 180mm.

ORDER CODE : KEN-594-4860K

  • Width : 1090mm
  • Dept: 450mm
  • Height: 530mm
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : ตู้เครื่องมือช่าง ตู้ลิ้นชัก ตู้มีล้อ

ตู้เครื่องมือ ชนิดมีลิ้นชัก RED-28" 6 DRAWER TOP CHEST

KENNEDY : ตู้เครื่องมือช่าง ตู้ลิ้นชัก ตู้มีล้อ

ตู้เครื่องมือ ชนิดมีลิ้นชัก

KENNEDY : ตู้เครื่องมือช่าง ตู้ลิ้นชัก ตู้มีล้อ

ตู้เครื่องมือ ชนิดมีลิ้นชัก

KENNEDY : ตู้เครื่องมือช่าง ตู้ลิ้นชัก ตู้มีล้อ

ตู้เครื่องมือ ชนิดมีลิ้นชัก ขนาด 534 x 218 x 288 มม.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า