ตู้เครื่องมือ Extra Heavy Duty Tool Chest KEN-594-4840K

รหัสสินค้า : KENNEDY : ตู้เครื่องมือช่าง ตู้ลิ้นชัก ตู้มีล้อ

ตู้เครื่องมือ ชนิดมีลิ้นชัก ขนาด 690 x 460 x 995 มม.

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

  • 7-DRAWER EXTRA HEAVY DUTYCABINET
  • 7 Drawer Heavy gauge steel, welded and riveted to give an extremely rigid construction. Corrosion resistant powder coated finish. Locking mechanism locks all the closed drawers which have individual safety catches to prevent accidental opening. Four heavy duty castors, two fixed and two swivel which when combined with the heavy-duty side handle enable the user to move it with ease. All drawers have smooth running ball bearing drawer slides and aluminium edged handles. Drawer sizes (W x D x H): 1@ 560 x 390 x 40mm. 4@ 560 x 390 x 65mm. 1@ 560 x 390 x 95mm. 1@ 560 x 390 x 205mm.

ORDER CODE : KEN-594-4840K

  • Width : 690mm
  • Dept: 460mm
  • Height: 995mm
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : ตู้เครื่องมือช่าง ตู้ลิ้นชัก ตู้มีล้อ

ตู้เครื่องมือลิ้นชักมีล้อเลื่อน ขนาด 710 x 465 x 845 มม.

KENNEDY : ตู้เครื่องมือช่าง ตู้ลิ้นชัก ตู้มีล้อ

ตู้เครื่องมือลิ้นชักมีล้อเลื่อน ขนาด 710 x 465 x 845 มม.

KENNEDY : ตู้เครื่องมือช่าง ตู้ลิ้นชัก ตู้มีล้อ

ตู้เครื่องมือลิ้นชักมีล้อเลื่อน ขนาด 706 x 461 x 844 มม.

KENNEDY : ตู้เครื่องมือช่าง ตู้ลิ้นชัก ตู้มีล้อ

ตู้เครื่องมือ ชนิดมีล้อเลื่อน

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า